JIHOČESKÁ STŘELECKÁ ŠKOLA

PŘÍPRAVNÝ KURZ K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

Přípravný kurz je určen pro jednotlivce a menší skupiny uchazečů, kteří mají malé  anebo žádné zkušenosti se střelnými zbraněmi, nebo pro držitele zbrojního průkazu, kteří žádají o  rozšíření skupin zbrojního průkazu.

Připravit se na zvládnutí zkoušky odborné způsobilosti, tj. písemného testu a praktické části, která je opravdu velmi náročná na znalosti, vědomosti a praktické dovednosti v bezpečné manipulaci se střelnými zbraněmi a střelbě z krátké a dlouhé zbraně.

Umět dobře a bezpečně zacházet se střelnými zbraněmi a naučit se s nimi přesně střílet, pochopit a naučit se správné odpovědi na testové otázky je základem k úspěšnému složení zkoušky odborné způsobilosti a pro získání zbrojního průkazu.
Přípravný kurz k získání zbrojního průkazu je možné zakoupit pro své blízké, přátele, kamarády a spolupracovníky ve formě dárkového poukazu.

 

 


 

Přípravný kurz obsahuje školení a výcvik v rozsahu 8 vyučovacích hodin! Teoretická část kurzu probíhá převážně v sobotu dopoledne a praktický nácvik v zacházení se zbraněmi a ostré střelby ve stejný den odpoledne, příp. v pracovní den odpoledne, podle potřeby klientů.

V průběhu přípravného kurzu vám budou vysvětleny všechny náležitosti související se získáním zbrojního průkazu a bude Vám poskytnuta pomoc při výběru vhodných skupin zbrojního průkazu a nabídnuta potřebná literatura ke studiu, písemné nebo elektronické testy k přípravě ke zkoušce a možnost rozšířené přípravy.

Přípravný kurz je zaměřen k získání odborných znalostí a praktických dovedností k vykonání zkoušky odborné způsobilosti potřebné k získání zbrojního průkazu skupiny A až E a probíhá zpravidla v jednom dni.

4 vyučovací hodiny teoretické výuky - učebna:

Zákon č. 119/2002 Sb, o střelných zbraních a střelivu; Vyhláška Ministerstva vnitra č. 384/2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zbraních; Nařízení vlády ČR č. 338/2002 Sb. o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní a střeliva; Zákon č. 156/2000 Sb. o ověřování zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů; Zákona č. 40/2009 Sb. – nutná obrana a krajní nouze. Balistika. Písemné testy k získání ZP.

4 vyučovací hodiny praktického nácviku a výcviku v zacházení se zbraněmi a střelby z nich na tevné terče.

a) zásady bezpečné manipulace se střelnou zbraní,

b) základy střelby a praktický výcvik v zacházení se zbraní (pistole, malorážná puška, brokovnice),

c) rozebrání a složení shra uvedených zbraní, popis hlavních částí zbraní a technicko-taktická data zbraní,

e) mířená ostrá střelba se střelných zbraní na pevné terče a na vzdálenosti dle požadované skupiny zbrojního průkazu, tj. praktická střelba jako u zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu.


KURZY PRO DRŽITELE ZBROJNÍCH PRŮKAZŮ

Pro klienty, kteří vlastní zbrojní průkaz skupiny A až E, jsme připravili  důslednější, podrobnější a kvalitativně vyšší výcvik ve střelbě a ovládání zbraně. Abychom dokázali uspokojit co nejširší skupinu zájemců o výcvik ve střelbě, vytvořili jsme dvě základní varianty výcviku. Výcvik je možné absolvovat s vlastní zbraní nebo zbraní zapůjčenou od nás, na základě vlastního výběru.

 


Rozšíření zručnosti držitelů zbrojních průkazů.

Po získání zbrojního průkazu Vám nabízíme možnost rozšíření své dovednosti ve střelbě a v ovládání krátkých i dlouhých zbraní. Chcete-li být dokonalí, začněte u nás! Tato možnost je nabízena ve dvou variantách kurzu:

 

I. varianta kurzu

Použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku

Na základě Vašeho zájmu, představ a požadavků bude zpracován výcvikový a časový plán, minimálně v rozsahu 6 hodin výcviku. Podle tohoto plánu bude probíhat pravidelný výcvik ve střelbě z pistole a revolveru, příp. dlouhých střelných zbraní, pod odborným vedením. V této variantě kurzu bude výcvik zaměřen do následujících oblastí:

 • bezpečná manipulace se zbraní
 • zdravotní výchova – poskytování první pomoci
 • právní výchova - trestní zákon (nutná obrana a krajní nouze)
 • nošení a držení zbraní
 • tasení zbraně (vytažení zbraně s pouzdra a příprava zbraně ke střelbě)
 • míření, spouštění a základní manipulace se zbraní
 • přebití zbraně, závady, příčiny a jejich odstraňování
 • manipulace se zbraní „silnou“ a „slabou rukou“
 • nauka o zbraních a střelivu
 • základy mířené střelby a zdokonalení v mířené střelbě
 • střelecké polohy – střelba ve stoje, vkleče a vleže
 • základy pro praktickou střelbu na krátkou, střední a velkou vzdálenost
 • praktická střelba na terče v různých vzdálenostech


 

II. varianta kurzu

Použití zbraně k ochraně života, zdraví a majetku a k výkonu zaměstnání nebo povolání

Tato varianta kurzu nabízí ucelený komplex výcvikových hodin, a to minimálně 12 hodin, zaměřených k dokonalému ovládání krátké střelné zbraně, především vlastní držené zbraně. Může být i základní přípravou pro různé druhy sportovních střeleckých disciplín z krátkých střelných zbraní (např. IPSC). Je náročná jak z časového, tak samozřejmě finančního hlediska, ale po skončení výcviku ve II. variantě kurzu budete umět dobře zacházet se zbraní a budete vědět  jak zbraň správně používat za různých situací. Tato varianta je velmi vhodná jak pro osobní ochranu, tak pro přípravu na výkon zaměstnání nebo povolání. Celý komplex střeleckého výcviku této varianty je časově rozložený do období 4 - 6 týdnů pravidelného výcviku podle přání klienta a bude hlavně zaměřen:

 • bezpečná manipulace se zbraní
 • zdravotní výchova – poskytování první pomoci
 • právní výchova - trestní zákon (nutná obrana a krajní nouze)
 • nošení a držení zbraní
 • tasení zbraně (vytažení zbraně s pouzdra a příprava zbraně ke střelbě)
 • míření, spouštění a základní manipulace se zbraní
 • přebití zbraně, závady, příčiny a jejich odstraňování
 • manipulace se zbraní „silnou“ a „slabou“ rukou
 • nauka o zbraních a střelivu
 • základy mířené střelby a zdokonalení v mířené střelbě
 • střelecké polohy – střelba ve stoje, vkleče a vleže
 • základy pro praktickou střelbu na krátkou, střední a velkou vzdálenost
 • střelba „silnou a „slabou“ rukou
 • střelba různými směry – pohyb se zbraní
 • střelba s využitím krytu
 • střelba za snížené viditelnosti
 • střelba na pohyblivý cíl
 • střelba s oporou
 • letmá střelba

Přeskočit na obsah

 • Úvod
 • Aktuální termíny kurzů
 • KURZY
 • CENÍK
 • Kontakt